Πολιτική Απορρήτου

 

Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του κανονισμού 679/2016 (GDPR) ή ΓΚΠΔ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την πολιτική απορρήτου που διέπει την παρούσα ιστοσελίδα.

Συλλογή πληροφοριών
Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu δεν συλλέγει αθροιστικά δεδομένα (π.χ. πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν τον Ιστότοπό μας) σε κάποια χρονική.

Προσωπικά δεδομένα (ΠΔ)
Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) εκτός εάν αυτά της δοθούν μέσω του συνδέσμου επικοινωνίας. Δεν χρησιμοποιείται κάποια άλλη, εξωτερική φόρμα επικοινωνίας. Γίνεται απλά σύνδεση με την εφαρμογή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται οπότε έχετε και καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε πάντα να αναζητήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Ο κανονισμός GDPR τίθεται σε ισχύ από τις 25-05-2018 και δίνει στα άτομα της ΕΕ ενισχυμένα δικαιώματα.

Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu θα κάνει χρήση των ΠΔ που της γνωστοποιούνται μόνον μετά από σχετική συναίνεσή σας και για τον σκοπό για τον οποίον θα συναινέσετε. Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu καθώς και οιοσδήποτε τρίτος δεν προβαίνουν σε πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, παροχή αδείας ή διάδοση με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας.

Τα δικαιώματά σας στην περίπτωση συναίνεσης στην χρήση ΠΔ αφορούν δικαίωμα :

  • στην λήθη (διαγραφή)
  • στην φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

Ο ακόλουθος σύνδεσμος περιέχει τον κανονισμό GDPR : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Αθροιστικά δεδομένα
Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu ΔΕΝ συγκεντρώνει αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, ΔΕΝ ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει οποιαδήποτε στοιχεία των επισκεπτών.

Παρόλα αυτά μπορεί αν χρειαστεί σε κακόβουλη χρήση της ιστοσελίβας απο τρίτους, σε περιπτώσεις παραβίασης τρόπων συμπεριφοράς, ανάρτησης ή αποσολής κακόβουλων ή άλλων προσβλητικών στοιχείων, να αναζητήσει την Internet Protocol Addresses (IP) (Πρότυπο του Internet (ΙΡ) δηλ. ένας αριθμός ο οποίος αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο). Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν την despoina-iatridou.eu ιστοσελίδα μας, αναγνωρίζουν αυτόματα το δικό σας υπολογιστή από το δικό του Πρότυπο Internet, για κάθε επικοινωνία αλλά και για να είναι δυνατό να τηρηθούν όλες οι νόμιμες για τις περιπτώσεις παρανομιών, αυτές οι διαδικασίες ελέγχου και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, όπως η Νομοθεσία προβλέπει.

Χρήση cookies
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να «αναγνωρίζουν» τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο. Η ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu ΔΕΝ χρησιμοποιεί «cookies».

Ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu αφορά μόνο σε δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο. Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους για συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους που φιλοξενούνται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, που μπορεί να μην υπάγονται στην Πολιτική της ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή σε άλλες Πολιτικές της ιστοσελίδας despoina-iatridou.eu.

Ορισμένοι από τους εν λόγω ιστοτόπους μπορεί να σας στείλουν cookies και να ζητήσουν ή συλλέξουν πληροφορίες για σας. Όταν παρέχετε πληροφορίες σε αυτούς τους ιστοτόπους, υπάγεστε στις πολιτικές εκείνου του ιστότοπου. Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές που διέπουν κάθε ιστότοπο που συλλέγει ΠΔ (π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα).

Ασφάλεια
Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ΠΔ, μέσω του διαχειριστή της ιστοσελίδας μας.

Κοινοποίηση μεταβολών
Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα. Σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους των φορέων που μας εξυπηρετούν, υπάγεστε στις πολιτικές που τους διέπουν. Παρ’ όλο που δεν κοινοποιούμε τις μεταβολές πολιτικών των φορέων που μας εξυπηρετούν, παρακαλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν
Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Αποδοχή της Πολιτικής μας
Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της ιστοσελίδα despoina-iatridou.eu για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  contact@despoina-iatridou.eu

Scroll to Top